Bilde av Kjetil Thorbjørnsen

Undervisningsinspektør

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs
Stilling
Undervisningsinspektør
Telefon
E-post
kjetil.tho...@bfk.no