Bilde av Gunhild Marie Knudsen Lind

Lærer Dramafag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Inspiro
Stilling
Lektor i drama
Telefon
E-post
Gunhild.Marie...@bfk.no