Bilde av Bodil Helgesen Tandberg

Elevassistent

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Administrasjon
Stilling
elevassistent
Telefon
E-post
Bodil.Helges...@bfk.no