Bilde av Hans Kristian Opstad

Undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Avdeling B
Stilling
Lektor m/tilleggsutd.
Telefon
+4732251816
E-post
Hans.Krist...@bfk.no