Bilde av Anita Johnsen Sand

Lektor m/tilleggsutd

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Avdeling B
Stilling
Lektor m/tilleggsutd.
Telefon
+4732251801
E-post
Anita.Joh...@bfk.no