Bilde av Hans Kristian Bonden

Norsklærer med kontaktlæreransvar

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Avdeling D
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Hans.Krist...@bfk.no