Bilde av Sondre Imset

Lærer i sosiologi, religion og etikk, historie

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Avdeling D
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
Sondre...@bfk.no