Bilde av Gro Medby Wium

Lektor med tilleggsutd.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Avdeling D
Stilling
lektor m/tillegg
Telefon
E-post
Gro.Med...@bfk.no