Bilde av Vera Rossvoll

Underviser i samfunnskunnskap,fransk og samfunnsfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Avdeling D
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
vera.ro...@bfk.no