Bilde av Guri Stenvåg

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Avdeling C
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Guri.S...@bfk.no