Bilde av Guro Drolsum

Lektor med tilleggsutd.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Avdeling C
Stilling
Lektor med tilleggsutdannelse
Telefon
+4732251814
E-post
guro.d...@bfk.no