Bilde av Mette Hobbelstad

Adjunkt med tilleggsutd.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Eiker videregående skole
 
Eiker vgs - Avdeling C
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
E-post
mette.ho...@bfk.no