Bilde av Remi Johansen Hovda

Lektor m/till

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Gol vidaregåande skule
 
Gol vgs - Musikk, dans og drama
Stilling
Dramapedagog
Telefon
E-post
Remi.Johan...@bfk.no