Bilde av Per Åge Pedersen

Musikklærer i fengsle og frihet - Ringerike, Hassel og Drammen fengsel

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Ringerike fengsel
Stilling
Adjunkt m/till.utd
Telefon
E-post
Per.Age....@bfk.no