Bilde av Gunn Hege Ramberg

utredning av barn og ungdom, skrive sakkyndig vurdering, foreldreveiledning, veiledning til skoler

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs
Stilling
pp-rådgiver
Telefon
E-post
Gunn.Hege...@bfk.no