Bilde av Jon Kjell Larsen

Fellesfag og Mediekom

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Ringerike fengsel
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
+4731002745
E-post
Jon.Kjel...@bfk.no