Bilde av Aina Othelie Nordlund

Undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - DH/FO/MK
Stilling
Yrkesfaglærer
Telefon
E-post
Aina.Otheli...@bfk.no