Bilde av Vera Moen

Fengsel Restaurant og matfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Ringerike fengsel
Stilling
adjunkt m/tillegg
Telefon
+4733207442
E-post
vera....@bfk.no