Bilde av Anders Pedersen

Det meste av grunnarbeider, vei, vann og avløp, massetransport og maskinflytting, noe anleggsledelse

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Bygg/anleggsteknikk/Naturbruk
Stilling
Faglærer anleggsteknikk
Telefon
E-post
Anders.P...@bfk.no