Bilde av Rikke Tovsen Kristoffersen

Spesialpedagog

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Ledelse studiespes
Stilling
Rådgiver Kongsberg vgs
Telefon
E-post
Rikke.Tovsen....@bfk.no