Bilde av Pål Bjørshol

Seksjonsleder Teknikk og industriell produksjon, Design og håndverk, Ur

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Teknikk/Iindustriell produksjon/Design/Håndverk
Stilling
Avdelingsleder Teknikk og industriell produksjon, Design og håndverk, Ur
Telefon
+4732867600
E-post
Pal.Bj...@bfk.no