Viser 50 ansatte fra Fagskolen Tinius Olsen

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Terje Aasen Adjunkt med tilleggsutdanning Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Terje.Aasen@bfk.no
Oyvind Aasen Controls Engineer Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til Oyvind.Aasen@bfk.no
Maths Austeng Ikke definert Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Maths.Austeng@bfk.no
Beate Calleja Studiekoordinator, Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til Beate.Calleja@bfk.no
Josefine Daniels Ikke definert Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Diverse/Variabel Send e-post til Josefine.Daniels@bfk.no
Paul Egil Eidem Lektor Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag Send e-post til Paul.Egil.Eidem@bfk.no
Hans Engebretsen Adjunkt m/tillegggsutd Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag Send e-post til Hans.Engebretsen@bfk.no
Christina Fjellstad Lektor m/tilleggsutdanning Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag Send e-post til Christina.Fjellstad@bfk.no
Liv Ildrid Foss Kontorlærling Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Administrasjon Send e-post til liv.Ildrid.foss@bfk.no
Rita Fridfeldt Administrasjonsleder Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til Rita.Fridfeldt@bfk.no
Jan Petter Gundersen Ikke definert Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til Jan.Petter.Gundersen@bfk.no
Per Anton Hansen Fagleder TIP&Elektro Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til Per.Anton.Hansen@bfk.no
Lars Harald Heggen Lektor Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Lars.Harald.Heggen@bfk.no
Inge Ragnar Heien Adjunkt m/tilleggsutdanning Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Inge.Ragnar.Heien@bfk.no
Hans Christian Hess Høgskoleingeniør Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Hans.Christian.Hess@bfk.no
Ole Martin Horne Adjunkt m/ tillegg Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Ole.Martin.Horne@bfk.no
Tommy Edvardsen Hvidsten Teamleder/lektor Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til Tommy.Edvardsen.Hvidsten@bfk.no
Eirik Hågensen Rektor Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til Eirik.Hagensen@bfk.no
Jermund Indrevoll Lærer innen bygg og anlegg Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag Send e-post til Jermund.Indrevoll@bfk.no
Endre Jamtveit Ingeniør Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Endre.Jamtveit@bfk.no
Odd Arve Jensen Adjunkt Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag Send e-post til Odd.Arve.Jensen@bfk.no
Terje Løvgreen Jenssen Adjunkt m/tilleggsutdanning Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag Send e-post til terje.jenssen@bfk.no
Svein Arne Johannessen Lærer Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Svein.Arne.Johannessen@bfk.no
Hjørtur Dramdal Jonsson Konsulent Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Hjortur.Dramdal.Jonsson@bfk.no
Tonje Kristensen Ikke definert Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til tonje.kristensen@bfk.no
Arild Kydland Lærer Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag Send e-post til Arild.Kydland@bfk.no
Ole Larmerud Ikke definert Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Diverse/Variabel Send e-post til Ole.Larmerud@bfk.no
Stine Hvila Lind Fagleder nettutdanning og adjunkt med tilleggsutdanning Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til Stine.Hvila.Lind@bfk.no
Mads Lomholt Overingeniør Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Mads.Lomholt@bfk.no
Kristian Martnes Adjunkt med tilleggsutdanning Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til kristian.martnes@bfk.no
Roar Mathisen Teamleder Bygg Anleggsfag BIM KEM og Fellesfag Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til roar.mathisen@bfk.no
Olga K. Mathisen Konsulent Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Administrasjon Send e-post til Olga.Mathisen@bfk.no
David McClenaghan Lærer Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til David.McClenaghan@bfk.no
Jonny Kurt Pettersen Utviklingsleder Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til Jonny.Kurt.Pettersen@bfk.no
Tonje Elisabeth Ristvedt Saksbehandler Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til Tonje.Elisabeth.Ristvedt@bfk.no
Liv Sandaroe Lektor m/tilleggsutd Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag Send e-post til Liv.Sandaroe@bfk.no
Birger Sauro Ikke definert Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til Birger.Sauro@bfk.no
Kristin Lofstad Skeie Adjunkt m/tilleggsutdanning Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Diverse/Variabel Send e-post til kristin.skeie@bfk.no
Fredrik Skårdalsmo fagarbeider/utviklingsingeniør Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Fredrik.Skardalsmo@bfk.no
Edvin Slåttlid Prosjektleder Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Edvin.Slattlid@bfk.no
Inger Lillian Solbakk Lektor med tilleggsutdanning / Siviløkonom Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag Send e-post til Inger.Lillian.Solbakk@bfk.no
Ole Fredrik Stevning Kvalitetsleder Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til Ole.Fredrik.Stevning@bfk.no
Tom Roger Svendsrud Adjunkt med tilleggsutdanning Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag Send e-post til Tom.Roger.Svendsrud@bfk.no
Pål Syversen Designer Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag Send e-post til Pal.Syversen@bfk.no
Kåre Særen Ingeniør Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Kare.Seren@bfk.no
Rasmus Trovåg Adjunkt m/tilleggsutdannelse Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til rasmus.trovag@bfk.no
Anette Uchermann Røed Lærer/Siviløkonom Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag Send e-post til Anette.Uchermann.Roed@bfk.no
Jo Vego Adjunkt m/till.Utd Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Jo.Vego@bfk.no
Jan Urban Vesterlund Adjunkt Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon Send e-post til Jan.Urban.Vesterlund@bfk.no
Tom Witsø Faglærer Bygg og Anlegg Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen Send e-post til Tom.Witso@bfk.no