Bilde av Anette Uchermann Røed
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Fagskolen Tinius Olsen
 
Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag
Stilling
Lærer/Siviløkonom
Telefon
E-post
Anette.Uche...@bfk.no