Bilde av Terje Løvgreen Jenssen

Adjunkt m/tilleggsutdanning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Fagskolen Tinius Olsen
 
Fagskolen Tinius Olsen - Bygg/Anlegg/Fellesfag
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
E-post
terje.j...@bfk.no