Viser 143 ansatte fra Lier videregående skole

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Elin Johanne Skibenes Aas Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Elin.Johanne.Skibenes.Aas@bfk.no
Eli Aasberg Lektor med tilleggsutdanning Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Eli.Aasberg@bfk.no
Hege Aasbryn Adjunkt m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Hege.Aasbryn@bfk.no
Abdimiyir Wali Ahmed Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Abdimiyir.Wali.Ahmed@bfk.no
Zakaria Almamo Lektor Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Zakaria.Almamo@bfk.no
Eirin Aspestrand Horn Lektor m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Service og samferdsel Send e-post til Eirin.Aspestrand.Horn@bfk.no
Pernille Karella Augedal Avdelingsleder Lier videregående skole Lier vgs - Avdelingsledere Send e-post til Pernille.Karella.Augedal@bfk.no
Tone Aunet Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Tone.Aunet@bfk.no
Trine Brenden Bakken Lektor m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Trine.Brenden.Bakken@bfk.no
Solveig Bamrud Adjunkt m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til solveig.bamrud@bfk.no
Mats Berg-Berthinussen Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Mats.Berg-Berthinussen@bfk.no
Jonas Bergheim Assistent Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Jonas.Bergheim@bfk.no
Live Aslaug Engen Bjerke Adjunkt m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Live.Aslaug.Engen.Bjerke@bfk.no
Inger Bjørshol Servicemedarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Eksamensvakter Send e-post til Inger.Bjorshol@bfk.no
Karoline Borch-Nielsen Lektor Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Karoline.Borch-Nielsen@bfk.no
Ståle Brekka Lektor m/till Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Stale.Brekka@bfk.no
Marianne Aasprong Brekke Lektor Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Marianne.Aasprong.Brekke@bfk.no
Linda Brendengen Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Linda.Brendengen@bfk.no
Kristel Bui-Sævareid Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Kristel.Bui-Sevareid@bfk.no
Fredrik Knutsen Bøe Fagarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Fredrik.Knutsen.Boe@bfk.no
Bushra Choudhry Konsulent Lier videregående skole Lier vgs Send e-post til Bushra.Choudhry@bfk.no
Trine Christoffersen Helsesøster Lier videregående skole Lier vgs - Eksamensvakter Send e-post til trine.christoffersen@bfk.no
Poul Espen Dahl Lektor m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Service og samferdsel Send e-post til Poul.Espen.Dahl@bfk.no
Marianne Garmann Dahle Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Service og samferdsel Send e-post til Marianne.Garmann.Dahle@bfk.no
Jasmin Dropic Helsefagarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Jasmin.Dropic@bfk.no
Anne Jelstrup Egeland Lektor Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Anne.Jelstrup.Egeland@bfk.no
Monika Ekblad Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Monika.Ekblad@bfk.no
Anita Ellingsen Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Anita.Ellingsen@bfk.no
Grete Espedal Konsulent Lier videregående skole Lier vgs - Merkantil Send e-post til Grete.Espedal@bfk.no
Heidi Andrea M Espeseter Fagarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Heidi.Andrea.M.Espeseter@bfk.no
Turid Evensen Yrkesfaglærer Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Turid.Evensen@bfk.no
Ulrik Falck Lektor m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Ulrik.Langoy@bfk.no
Lars-Erik Faugli Lektor m/till.Utd Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Lars-Erik.Faugli@bfk.no
Ane Forr-Rydgren Spesialbibliotekar Lier videregående skole Lier vgs - Bibliotek Send e-post til ane.forr-rydgren@bfk.no
Tobias Forsberg Servicemedarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Eksamensvakter Send e-post til Tobias.Forsberg@bfk.no
Nina Forsberg Avdelingsleder Lier videregående skole Lier vgs - Avdelingsledere Send e-post til Nina.Forsberg@bfk.no
Mari Fostvedt Lektor m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Mari.Fostvedt@bfk.no
Anne Stine Baumann Frost Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Design og håndverk Send e-post til Anne.Stine.Baumann.Frost@bfk.no
Inger Frøiland Servicemedarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Eksamensvakter Send e-post til Inger.Froiland@bfk.no
Magbule Gashi Konsulent Lier videregående skole Lier vgs - Merkantil Send e-post til magbule.gashi@bfk.no
Knut Olav Kjustad Gjertsen Servicemedarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Eksamensvakter Send e-post til Knut.Olav.K.Gjertsen@bfk.no
Oddbjørn Gjertsen Inspektør Lier videregående skole Lier vgs - Eksamensvakter Send e-post til Oddbjorn.Gjertsen@bfk.no
Anne Johanne Guldvik Rektor Lier videregående skole Lier vgs Send e-post til Anne.Johanne.Guldvik@bfk.no
Camilla Sveberg Guldvik Lektor m/till Lier videregående skole Lier vgs - Service og samferdsel Send e-post til Camilla.Sveberg.Guldvik@bfk.no
Kristin H. Haghus Adjunkt m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Design og håndverk Send e-post til Kristin.H.Haghus@bfk.no
Karoline Hansen Halleby Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Design og håndverk Send e-post til Karoline.Hansen.Halleby@bfk.no
Wenche Hansen Kokk/renholder Lier videregående skole Lier vgs - Kantine Send e-post til wenche.hansen@bfk.no
Randi Langeland Haugan Adjunkt m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Design og håndverk Send e-post til Randi.Langeland.Haugan@bfk.no
Åse Haukelidsæter Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til ase.haukelidseter@bfk.no
Jannie Heegaard Spesialpedagogisk koordinator / Lektor Lier videregående skole Lier vgs - Elevtjeneste Send e-post til Jannie.Heegaard@bfk.no
Christian Hengebøl Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Christian.Hengebol@bfk.no
Nina Irene Herfindal Ikke definert Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Nina.Irene.Herfindal@bfk.no
Einar Hesselberg Adjunkt m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Service og samferdsel Send e-post til Einar.Hesselberg@bfk.no
Hafeeza Hussaini Assistent Lier videregående skole Lier vgs - Kantine Send e-post til Hafeeza.Hussaini@bfk.no
Kine Merethe Høijord Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Kine.Merethe.Hoijord@bfk.no
Geir Høistad Adjunkt m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Service og samferdsel Send e-post til geir.hoistad@bfk.no
Marte Høydalsnes Lektor Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Marte.Hoydalsnes@bfk.no
Natalie Jakobsen Lektor m/till Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Natalie.Jakobsen@bfk.no
Kathrine Maria Willett Jansen Lektor m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Kathrine.Maria.Willett.Jansen@bfk.no
Mari Nordstrøm Jensen Administrasjonsleder Lier videregående skole Lier vgs - Avdelingsledere Send e-post til Mari.Nordstrom.Jensen@bfk.no
Helene Schjelderup Johansen Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Helene.Schjelderup.Johansen@bfk.no
Margrete Juterud Lektor Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Margrete.Juterud@bfk.no
Ole Karsten Kastad Elevassistent Lier videregående skole Lier vgs - Service og samferdsel Send e-post til Ole.Karsten.Kastad@bfk.no
Øystein Kirkerud Lektor m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til oystein.kirkerud@bfk.no
Christel Kirkøen Arbeids- og næringslivskoordinator Lier videregående skole Lier vgs - Avdelingsledere Send e-post til Christel.Kirkoen@bfk.no
Aina Molund Kjos spesialpedagog Lier videregående skole Lier vgs - Elevtjeneste Send e-post til Aina.Molund.Kjos@bfk.no
Tommy Gøran Kjosnes Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Elektro Send e-post til Tommy.Kjosnes@bfk.no
Nicolas Zeiner Knudsen Lærling Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Nicolas.Zeiner.Knudsen@bfk.no
Anne Grethe Knutheim Lektor m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Anne.Grethe.Knutheim@bfk.no
Linda Knøvl Rasmussen Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Design og håndverk Send e-post til Linda.Knovl.Rasmussen@bfk.no
Linda Garstad Kollerud Sosionom Lier videregående skole Lier vgs - Veiledningstjenester, elevvelferd og kroppsøving Send e-post til Linda.Garstad.Kollerud@bfk.no
Jan Korsmo Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til jan.korsmo@bfk.no
Ben Are Kristensen Adjunkt m/till Lier videregående skole Lier vgs - Elektro Send e-post til Ben.Are.Kristensen@bfk.no
Anette Kyvik Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Veiledningstjenester, elevvelferd og kroppsøving Send e-post til Anette.Kyvik@bfk.no
Kristine Larsen Lærling Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Kristine.Larsen@bfk.no
Brit Flårønning Larsen Servicemedarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Eksamensvakter Send e-post til Brit.Flaronning.Larsen@bfk.no
Knut Lie Lektor m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Knut.Lie@bfk.no
Marit Thronsen Lier Konsulent Lier videregående skole Lier vgs - Merkantil Send e-post til Marit.Thronsen.Lier@bfk.no
Jonathan Rune Lind Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Jonathan.Lind@bfk.no
Sila Hegg Lofstad Vernepleier Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Sila.Hegg.Lofstad@bfk.no
Torunn Lund Adjunkt m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til torunn.lund@bfk.no
Solgunn Lunde Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Solgunn.Lunde@bfk.no
Ellen Lysne Ass. rektor Lier videregående skole For Visma-gruppene Send e-post til ellen.lysne@bfk.no
Therese Løvdal Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Therese.Lovdal@bfk.no
Nina Pritchard-Davies Mandal Assistent Lier videregående skole Lier vgs - Design og håndverk Send e-post til Nina.Pritchard-Davies.Mandal@bfk.no
Solfrid Mathisen Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Design og håndverk Send e-post til Solfrid.Mathisen@bfk.no
Kjersti Berg Moen Lektor m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Kjersti.Berg.Moen@bfk.no
Elise Myhren Adjunkt m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til elise.myhren@bfk.no
Ranveig Myrmo Rådgiver/ Lektor m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Veiledningstjenester, elevvelferd og kroppsøving Send e-post til Ranveig.Myrmo@bfk.no
Knut Møklegaard Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Elektro Send e-post til Knut.Moklegaard@bfk.no
Liv Tone Mørklid Barne- og Ungdomsarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Design og håndverk Send e-post til Liv.Tone.Morklid@bfk.no
Tom Ragnar Ness Adjunkt m/till Lier videregående skole Lier vgs - Service og samferdsel Send e-post til Tom.Ragnar.Ness@bfk.no
Trieu Quoc Nguyen Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Trieu.Quoc.Nguyen@bfk.no
Merete Uv Nilsen Servicemedarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Eksamensvakter Send e-post til Merete.Uv.Nilsen@bfk.no
Siri Nordheim Lektor m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Service og samferdsel Send e-post til Siri.Nordheim@bfk.no
Einar Fredrik Nyheim Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Elektro Send e-post til Einar.Fredrik.Nyheim@bfk.no
Michael Nyland Adjunkt m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Michael.Nyland@bfk.no
Ronny Omdahl Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Ronny.Omdahl@bfk.no
Marianne Røed Orji Lektor m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Marianne.Roed.Orji@bfk.no
Geir André Pettersen Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Geir.Andre.Pettersen@bfk.no
Asad Qasim Adjunkt m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Elektro Send e-post til Asad.Qasim@bfk.no
Arben Ramadani Fagarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Arben.Ramadani@bfk.no
Lene Rinker Fagarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til lene.rinker@bfk.no
Tove Røineslien Adjunkt m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til tove.roineslien@bfk.no
Anne-Gro Rønning Fagarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Anne-Gro.Andreassen@bfk.no
Mads Enger Rønning Lektor m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Mads.Enger.Ronning@bfk.no
Morten Sand Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Elektro Send e-post til Morten.Sand@bfk.no
Jan Roger Sandbakken Lektor m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Jan.Roger.Sandbakken@bfk.no
Ingebjørg Skibenes Sandvik Adjunkt m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Ingebjorg.Skibenes.Sandvik@bfk.no
Henning Saugerud Barne og ungdomsarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Henning.Saugerud@bfk.no
Runar Gottlieb Schøne Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Elektro Send e-post til Runar.Gottlieb.Schone@bfk.no
Karl Sem-Johansen Adjunkt m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Service og samferdsel Send e-post til karl.sem-johansen@bfk.no
Sigmund Skjelsbæk Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Service og samferdsel Send e-post til sigmund.skjelsbek@bfk.no
Siv Marit Skram Lektor med tilleggsutdanning Lier videregående skole Lier vgs - Design og håndverk Send e-post til Siv.Marit.Skram@bfk.no
Anne Sofie Skustad Fagarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Anne.Sofie.Skustad@bfk.no
Heidi Sollman Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Heidi.Sollman@bfk.no
Line Breivik Solum kantineleder Lier videregående skole Lier vgs - Kantine Send e-post til Line.Breivik.Solum@bfk.no
Elin Solum Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Elin.Solum@bfk.no
Haakon Sperle Lektor m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Haakon.Sperle@bfk.no
Runar Strand Lektor m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til runar.strand@bfk.no
Hege Sundet Avdelingsleder Lier videregående skole Lier vgs - Elevtjeneste Send e-post til Hege.Sundet@bfk.no
Sebastian Svalestad Lektor Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Sebastian.Svalestad@bfk.no
Siri Marie Syversen Lærling Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Siri.Marie.Syversen@bfk.no
Simen Syvertsen Lektor m/till Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Simen.Syvertsen@bfk.no
Vigdis Lothe Sætha Rådgiver / Adjunkt m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Veiledningstjenester, elevvelferd og kroppsøving Send e-post til Vigdis.Lothe.Setha@bfk.no
Tommy Sørensen Lektor Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Tommy.Sorensen@bfk.no
Monika Sørensen Våreid Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Monika.Sorensen.Vareid@bfk.no
Ina Thoresen Adjunkt m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til ina.thoresen@bfk.no
Steffen Trangsrud Fagarbeider Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Steffen.Trangsrud@bfk.no
Jeanette Tverberg Konsulent Lier videregående skole Lier vgs Send e-post til Jeanette.Tverberg@bfk.no
Vigdis Synnøve Tøftum Adjunkt m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Vigdis.Synnove.Toftum@bfk.no
Arne Valen Lektor m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Ressurssenteret Send e-post til Arne.Valen@bfk.no
Vigdis Strand Vassmoen Adjunkt m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Vigdis.Strand.Vassmoen@bfk.no
Gro Veierland Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Gro.Veierland@bfk.no
Jakob Vik Avdelingsleder Lier videregående skole Lier vgs - Avdelingsledere Send e-post til Jakob.Vik@bfk.no
Emil Wiik Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Emil.Wiik@bfk.no
Jan-Erik Winther Lektor Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Jan-Erik.Winther@bfk.no
Trine Anstensen Wæhre Lektor m/ tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Trine.Anstensen.Wehre@bfk.no
Mina Wøien Lærer Lier videregående skole Lier vgs - Påbygg fellesfag Send e-post til Mina.Woien@bfk.no
Katrine Wøien Avdelingsleder Lier videregående skole Lier vgs - Avdelingsledere Send e-post til Katrine.Woien@bfk.no
Ümran Yesil Fagarbeider kontor Lier videregående skole Lier vgs - Merkantil Send e-post til Umran.Yesil@bfk.no
Lise Røed Ødegaard Adjunkt m/tillegg Lier videregående skole Lier vgs - Helse og omsorg Send e-post til Lise.Roed.Odegaard@bfk.no
Rune Østbø Adjunkt Lier videregående skole Lier vgs - Elektro Send e-post til Rune.Ostbo@bfk.no