Bilde av Monika Sørensen Våreid

Undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Ressurssenteret
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Monika.Sore...@bfk.no