Bilde av Arne Valen

Spesialundervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Ressurssenteret
Stilling
Lektor m/ tillegg
Telefon
E-post
Arne....@bfk.no