Bilde av Christel Kirkøen

Rådgiver

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Avdelingsledere
Stilling
Arbeids- og næringslivskoordinator
Telefon
E-post
Christel...@bfk.no