Bilde av Inger Bjørshol
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Eksamensvakter
Stilling
Servicemedarbeider
Telefon
E-post
Inger.B...@bfk.no