Bilde av Katrine Wøien
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Avdelingsledere
Stilling
Avdelingsleder
Telefon
E-post
Katrine...@bfk.no