Bilde av Knut Lie

Forskning, Fysikk

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Lektor m/tillegg
Telefon
E-post
Knut...@bfk.no