Bilde av Terje Løvgreen Jenssen

Adjunkt m/tilleggsutdanning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Fagskolen Tinius Olsen
 
Fagskolen Tinius Olsen
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Terje.Lovgr...@bfk.no