Bilde av Anette Kyvik

Underviser i kroppsøving for alle tre trinn for almenne og yrkesfag + +

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Veiledningstjenester, elevvelferd og kroppsøving
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
Anette...@bfk.no