Bilde av Kjersti Berg Moen

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Lektor m/tillegg
Telefon
E-post
Kjersti.B...@bfk.no