Bilde av Elise Myhren

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Adjunkt m/ tillegg
Telefon
E-post
elise....@bfk.no