Bilde av Mari Nordstrøm Jensen

Ledelse, økonomi og administrasjon

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Avdelingsledere
Stilling
Administrasjonsleder
Telefon
E-post
Mari.Nordst...@bfk.no