Bilde av Zakaria Almamo

Buskerud fylkeskommune

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Helse og omsorg
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Zakaria...@bfk.no