Bilde av Simen Syvertsen
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Lektor m/till
Telefon
E-post
Simen.Sy...@bfk.no