Bilde av Vigdis Strand Vassmoen

Kontaktlærer Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag. Underviser i alle programfag.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Helse og omsorg
Stilling
Adjunkt m/ tillegg
Telefon
E-post
Vigdis.Stra...@bfk.no