Viser 4 ansatte fra Hole tannklinikk

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Mona Johannessen Renholder BFK Tannhelse Hole tannklinikk Send e-post til Mona.Johannessen@bfk.no
Hege Johbraaten tannhelsesekretær BFK Tannhelse Hole tannklinikk Send e-post til hege.johbraaten@bfk.no
Iqra Kausar Tannlege BFK Tannhelse Hole tannklinikk Send e-post til Iqra.Kausar@bfk.no
Majuri Sriswaran Tannlege BFK Tannhelse Hole tannklinikk Send e-post til Majuri.Sriswaran@bfk.no