Viser 3 ansatte fra Nes tannklinik

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Vigdis Helene Røragen tannhelsesekretær BFK Tannhelse Nes tannklinik Send e-post til Vigdis.Helene.Roragen@bfk.no
Åse Kari Redal Alterås tannlege BFK Tannhelse Flå tannklinikk Send e-post til Ase.Kari.Redal.Alteras@bfk.no
May Kristin Haga Aaslid Tannhelsesekretær BFK Tannhelse Flå tannklinikk Send e-post til may.kristin.haga.aaslid@bfk.no