http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
<< Forrige
Neste >>

 

Hovedoversikt driftsbudsjett

 

Forslag til rammer for 2018

Kolonnen "forslag til rammer for 2018" viser fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018. Forslaget gir et resultat før investeringer på 141, mill kr. Netto driftsresultat er 135,0 mill kr (4,5%).

 

Endringer 2018

Kolonnen "endringer 2018" i hovedoversikten viser hvilke endringer som er gjort i sektorrammene og øvrige budsjettområder siden planleggingsrammene ble vedtatt av fylkestinget i juni. Endringene følger av budsjettreduksjoner, nye tiltak eller tekniske korreksjoner. Endringer på sektorene er nærmere beskrevet i sektorkapitlene. Kolonnen "endringer statsbudsjett" viser tillegg/fradrag som følge av bevilgninger i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

 

Lønns-, pris- og andre budsjettforutsetninger

Alle sektorer er gitt en lønns- og priskompensasjon på 2,6% i henhold til deflatoren i statsbudsjettet. Det er så trukket 0,34%-poeng i priskomponenten som en forventning om bedre styring og gjennomføring av innkjøp på enhetene. Noe valgfrihet på anskaffelser vil bli innskrenket for å spare penger.

Øvrige forutsetninger for 2018:

Kommunal deflator

                Lønnsvekst

                Prisvekst            

2,6 %

3,0 %

1,788 % – 0,342 % = 1,446 %

Arbeidsgiveravgift

14,1 %

Arbeidsgivers andel av pensjonspremie:

Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse, ansatte *)

Statens pensjonskasse

 

14,3 % + 1,3 % AFP

13,0 % inkl. AFP

Rentesatser:

Innskudd

Renterefusjonsordninger

Lån

 

1,4 % økende til 2,2 %

1,0 % økende til 1,8 %

1,6 % økende til 2,5 %

*) Reguleringspremie for 2018 og premieavvik føres på sentralt ansvar.

 

Endringer på sektorene

I sektorkapitlene omtales forslag til endringer på sektorrammene. 

 

 

<< Forrige Til toppen Neste >>

Publisert 2. november 2017, oppdatert 2. november 2017.