http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
<< Forrige
Neste >>

 

Tannhelseforetaket fremmer sak om egen økonomiplan til fylkestinget. Denne, sammen med fylkestingets vedtak, utgjør bestillingen av tjenester for 2018.

Fylkesrådmannens forslag til endringer i driftsrammer:

 

Kommentarer til endringer:

1. Befolkningen i Buskerud øker. Det gis kompensasjon for kostnadseffekten av at flere har rett til gratis tannbehandling.

2. Økte driftsutgifter IKT som skyldes endrede krav til leie av multifunksjonsskrivere og røntgensoftware på alle tannklinikker
Det vises for øvrig til tannhelseforetakets eget budsjett for nærmere beskrivelse av leveransen.

 

Investering

Det foreslås samme beløp til investeringer som tidligere år, men justert for deflator.

 

Det foreslås samme beløp til investeringer som tidligere år, men justert for deflator.

 

 

<< Forrige Til toppen Neste >>

Publisert 1. november 2017, oppdatert 2. november 2017.