Hvem bør få bevaringsprisen?

Nå kan du foreslå kandidater til Buskerud bevaringspris. Fristen er 15. september 2020.

- Alle kan foreslå de kandidatene som har fortjent en ekstra honnør, men man kan ikke søke prisen selv eller nominere fylkeskommunen. Fristen for å nominere kandidater er 15. september 2020. Det gjøres et stort arbeid med å ta vare på bygningsarven og kulturmiljø, og vi håper på minst like mange spennende nominasjoner i år som tidligere! - sier fylkesråd Camilla Eidsvoll Sørensen.

50.000 kroner

Bevaringsprisen på 50 000,- skal deles ut hvert år til eiere, organisasjoner eller virksomheter som har gjort en særlig innsats for å bevare et verneverdig kulturminne eller kulturmiljø i Buskerud. Mottaker av prisen vil også få diplom og plakett med innskrift Det kan gis hedrende omtale og diplom til nominerte kandidater som utmerker seg, men som ikke tildeles årets bevaringspris. Tiltaket som nomineres må være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene.

Bevaringsprisen er en hederspris for bygninger og anlegg. Kandidater til prisen kan være av to kategorier:

  1. Forbilledlig istandsetting og restaurering av bygninger og anlegg etter antikvariske prinsipper.
  2. Nybygg innenfor verneverdige kulturmiljøer, som i sin form og materialbruk samspiller med stedets historiske karakter på en forbilledlig måte. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming. Kandidatene skal normalt oppfylle sentrale krav innenfor miljø og universell utforming.

Deles ut i desember

Vinneren av bevaringsprisen velges ut av Buskerud kulturminneråd og deles ut av 15.desember på prisaften på Buskerud bygningsvernsenter.

- Bevaringsprisen er en viktig måte å løfte dem som fortjener å løftes – det er mange som tar i et tak for kulturarven, så husk fristen 15.september! - sier avdelingsleder for Kulturarv Viken, Christian Hintze Holm.

For utfyllende informasjon, vedtekter og nominasjonsskjema, se Viken fylkeskommunes nettside

Nominasjonsfrist 15 .september 2020.


Publisert 30. juni 2020, oppdatert 24. september 2020.