Kurs og arrangementer

Buskerud bygningvernsenter tilbyr ulike kurs og opplæringstiltak i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern.

Buskerud bygningsvernsenter tilbyr en rekke ulike kurs og opplæringstiltak i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. Vi arrangerer kurs i samarbeid med museene i Buskerud og andre aktører. Kursene foregår derfor både i bygningsvernsenteret lokaler på Lågdalsmuseet i Kongsberg, men også på andre arenaer i fylket. 


Publisert 17. august 2017, oppdatert 19. desember 2017.