Kurs og arrangementer

Buskerud bygningsvernsenter arrangerer både praktiske kurs og teoretiske fagdager om bygningsvern. Kursene er åpne for alle interesserte og kurstemaene varierer fra år til år.

Her finner du en oversikt over våre planlagte kurs og arrangementer.