Formidlingsopplegg på Buskerud bygningsvernsenter for skoleelever

Buskerud bygningsvernsenter arrangerer et formidlingsopplegg i samarbeid med Den kulturelle skolesekken for elever ved de videregående skolene i Buskerud.

Målet med formidlingsopplegget er å gi en innføring i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern, og samtidig inspirere elever som er nysgjerrige på disse temaene. Opplegget er primært ment for VG2 bygg- og anleggsteknikk og er knyttet til kompetansemålene i læreplanen. Opplegget er en blanding av teori og praksis, hvor hovedvekten ligger på praktiske øvelser i tradisjonshåndverk.

Elever får prøve seg med tradisjonelt håndverktøy

Buskerud bygningsvernsenter holder til i en gammel soldatbrakke på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Her har vi formidlingsrom og verksted. Uteområdet foran soldatbrakka brukes til øvelser i tradisjonshåndverk og museets bygninger gir fine eksempler på eldre tiders byggeskikk. I løpet av en dag på bygningsvernsenteret får elevene en innføring i:

  • Kulturminnevernet i Norge og prinsipper for praktisk bygningsvern
  • Byggeskikk og ulike stilperioder
  • Omvisning på friluftsmuseet for å se på utførte restaureringsarbeider
  • Praktiske øvelser med tradisjonelt håndverktøy (øks, bandkniv, håndhøvler med mer).

Formidlingsopplegget i tradisjonshåndverk og bygningsvern gjennomføres i mai/juni hvert år. Påmelding gjøres direkte til po...@buskerudbygningsvern.no

For mer informasjon ta kontakt med Linn Marie Krogsrud på tlf.: 97672978.

Elever får prøve seg med tradisjonelt håndverktøy