Opplæringsprogram for håndverkere

Buskerud bygningvernsenters hovedmål er å bidra til økt kompetanse i tradisjonshåndverk og restaurering blant håndverkere i Buskerud. Håndverkere som ønsker fordype seg i praktisk bygningsvern kan søke om plass på opplæringsprogram i tradisjonshåndverk.

Buskerud bygningsvernsenter er læringsarena for bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) . Det er derfor ikke planlagt nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk på bygningsvernsenteret nå. Les mer om læringsarenaen her

Om opplæringsprogrammet

Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk er et samlingsbasert opplæringstiltak med fokus på restaurering og istandsetting etter antikvariske retningslinjer. Opplæringsprogrammet består av 7 ukessamlinger som foregår over halvannet år. Totalt er opplæringsprogrammet på ca. 350 timer, der hovedvekten er lagt på praktiske øvelser med tradisjonelt verktøy. Samlingene gjennomføres med anerkjente kursholdere fra de fremste fagmiljøene innenfor bygningsvern og tradisjonshåndverk i Norge.

Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 2016-2017 ble avsluttet med en studietur til Numedal. Bildet er tatt foran loftet på Sevletunet. Foto: Camilla P. Nilsen © Buskerud fylkeskommune.

Opplæringsprogrammet har som mål å gi etablerte håndverkere en innføring i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. På samlingene får deltakerne er en innføring i ulike temaer innenfor tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. Deltakerne lærer blant annet om virkeskvalitet, lafteteknikk, tradisjonell muring og overflatebehandling. I tillegg får deltakerne praktisk erfaring med restaureringsarbeid og istandsetting etter antikvariske prinsipper.

Det er totalt 33 håndverkere som har fullført opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk siden oppstarten i 2010. Det har blitt gjennomført programmer på LågdalsmuseetLier Bygdetun og Hallingdal museumDet fjerde og foreløpig siste opplæringsprogrammet har foregått i samarbeid med Lågdalsmuseet i Kongsberg.