Fra skog til tak - kurs i tekking av bordtak 31. mai til 2. juni 2018

Buskerud bygningsvernsenter og Hallingdal museum inviterer til kurs i tekking av bordtak med Jon Bojer Godal 31. mai til 2. juni 2018.

Vil du lære hvordan man legger et tradisjonelt tretak? Velkommen til det tredje og siste kurset i kursrekka "Fra skog til tak" - kurs i tekking av bordtak. Kursobjektet er en 300 år gammel sausestall som står på Ål bygdamuseum

Tretak har vært vanlig i hele landet i mange hundreår, og bordtak med vannrenne er en variant som var mye brukt der folk hadde sag. Bordtak som utsettes for vær og vind må være av høy kvalitet dersom de skal holde. Det har vært benyttet både gran og furu, ettersom hva som var tilgjengelig der hvor taket skulle legges. Kurset vil i hovedsak bestå av praktisk arbeid med å legge taket. 

Kursholder er Jon Bojer Godal, født 1937 i Rauland. Godal er kjent som formidler av tradisjonsbåren håndverkskunnskap. Han er en svært kunnskapsrik og erfaren kursholder. 

PRAKTISK INFORMASJON OM KURSET

Oppmøte Ål bydamuseum, Øvre-ålsvegen 43, 3570 Ål

Alle dager 9.00-16.30.

Kursholder Jon B. Godal

Målgruppe Håndverkere, eiere av fredete og verneverdige bygninger og andre interesserte

Mat og drikke Deltakere må ha med matpakke. Vi sørger for varm drikke.

Påmelding Innen 25. mai til po...@buskerudbygningsvern.no

Kursavgift 1500,-

Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme. 


Publisert 18. januar 2018, oppdatert 23. desember 2019.