Kurs i tørrmuring 3. til 5. mai 2018

Buskerud bygningsvernsenter og Byantikvaren Kongsberg inviterer til kurs i tørrmuring 3. til 5. mai 2018.

Vil du lære mer om restaurering av tørrmurer? Velkommen til kurs i tørrmuring med Haakon Aase som kursholder. Kursobjektet er de 250-år gamle murene på Seminarkirkegården ved Bergseminaret i Kongsberg sentrum. 

Muring av natursteinsmur uten mørtel går langt tilbake i tid. I Norge har tørrmuring blant annet vært benyttet i grunnmurer, steingjerder, støttemurer, jordkjellere og fjøs. I løpet av et tredagers kurs får kursdeltakerne en grunnleggende innføring i prinsippene for tørrmuring. Kurset består i hovedsak av praktisk øving. 

Dette er et oppfølgingskurs til kurset som ble avholdt høsten 2017. Vi fortsetter der vi slapp sist og murer oss oppover så langt vi kommer i løpet av et tredagers praktisk kurs. Man trenger ikke å ha deltatt på kursets første del for å være med på del 2.

Oppmøte Buskerud bygningsvernsenter på Lågdalsmuseet i Kongsberg

Alle dager 9.00-16.30.

Kursholder Berit Bruvik

Målgruppe Håndverkere, eiere av fredete og verneverdige bygninger og andre interesserte

Mat og drikke Deltakere må ha med matpakke. Vi sørger for varm drikke.

Påmelding Innen fredag 27. april til po...@buskerudbygningsvern.no.

Kursavgift 1500,-

Kurset arrangeres i samarbeid med Byantikvaren i Kongsberg. Hvis det er behov for overnatting må kursdeltakerne ordne overnatting selv. Det er flere muligheter for overnatting i Kongsberg sentrum.

Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme. 


Publisert 15. januar 2018, oppdatert 26. februar 2020.